You are currently viewing A kultúra és nyelv kapcsolata: A PRA és a kínai kultúra 

A kultúra és nyelv kapcsolata: A PRA és a kínai kultúra 

Az emberi kommunikáció alapja a nyelv, ám általánosságban igaz, hogy annak jelentése és szépsége csak a kultúra mélyebb megértésével válik teljessé. A különböző civilizációk és a nyelvek egymást átszőve alkotják társadalmunk alapját és identitását. A kultúra és nyelv szoros kapcsolatára emlékeztet bennünket az, hogy minden nyelv a maga társadalmában él igazán. Különböző civilizációk különböző értékeket, normákat és szokásokat képviselnek, ezért fontos, hogy ügynökségként tisztában legyünk ezekkel, annak érdekében, hogy üzeneteink ne csupán elfogadhatóak, hanem tisztelettudóak is legyenek a célközönség számára. Ez az összefonódás különösen hangsúlyos Kínában, ahol a mandarin nyelv nemcsak a kommunikáció eszköze, hanem az egész társadalom és gondolkodásmód kulcsa is egyben.

Ügynökségünk hosszú évek óta jelen van a kínai piacon, és ennek köszönhetően tapasztalta meg, hogy a kultúra és nyelv megértése kulcsfontosságú az üzleti sikerhez. Ezért nem csupán fontosnak, de alapvetőnek tartjuk Kína mélyebb megértését, China Desk divíziónk pedig kiemelkedő szaktudással rendelkezik ezen a területen, lehetővé téve számunkra, hogy hatékonyan kommunikáljunk és együttműködjünk kínai partnereinkkel. Házon belül hatalmas hangsúlyt fektetünk arra, hogy kulturális érzékenységgel és tisztelettel közelítsünk Kínához. Ezáltal nemcsak üzleti előnyt szerezünk, hanem közelebb kerülünk partnereinkhez és jobban megértjük igényeiket, szokásaikat is. Ez a megközelítés erősíti a kötelékeket és hozzájárul a hosszú távú, sikeres együttműködéshez.

A kínai nyelv és a kínai civilizáció

Hoztunk is néhány példát a kínai nyelv és a kínai civilizáció összefonódására. Elsősorban, számos kínai írásjegy olyan piktogram vagy ideogram, amely a kínai kultúrában mélyen gyökerező tárgyakból, cselekvésekből vagy fogalmakból származik. Például az „otthon” ( – jiā) karaktere egy malacot ábrázol egy tető alatt. Ennek az írásjegynek a kialakulására több magyarázat is van: egyrészt, mivel már az idők kezdete óta a társadalom része a sertés háziasítása, egy tető alatt elhelyezkedő disznó mindig is a családi házat, vagy egy olyan helyet szimbolizált, ahol emberek éltek. 

A mandarin nyelv a tiszteletet, az alázatot és a hierarchiát is aktívan megtestesíti. Ezek az értékek alapvető fontosságúak Kínában. A különböző nyelvi kifejezéseket, például a tiszteletadás és az udvarias megszólítás formáit arra is használják, hogy tiszteletet mutassanak az életkor, a társadalmi státusz vagy a beszélővel való kapcsolat alapján. Például különböző névmásokat használnak a családtagok, barátok vagy idősebbek megszólítására, ami a kínai társadalomban rejlő hierarchikus struktúrát tükrözi. Ráadásul, olyan kötelező jellegű udvariassági nyelvi fordulatok használatosak a kínai nyelvben, melyek tökéletesen mutatják a kínai kultúra nyelvre való hatását. Például a dicséret vagy bók fogadásakor kötelező ellenkezni: 哪里哪里!(Nǎlǐ nǎlǐ!), ami nagyjából azt jelenti: „Ugyan, ugyan!” Ezt a mandarin nyelv használatakor mindenképp figyelembe kell venni, hiszen ha csupán a megszokott módon fogadjuk, tehát megköszönünk egy bókot, akkor tiszteletlennek, nagyképűnek tűnhetünk a kínai beszélgetőpartnerünk szemében. 

A kínai kultúra továbbá nagy jelentőséget tulajdonít a szimbolizmusnak és a babonáknak, amelyek a nyelvhasználatot is befolyásolják. Például a nyolcas számot ( – bā) a kínai kultúrában szerencsésnek tartják, mert úgy hangzik, mint a jólét szó ( – fā). Ez az üzleti gyakorlatokban is megmutatkozik: vállalkozások sokszor beépítik ezt a számot az árképzésükbe, a termékmennyiségekbe vagy a marketingüzenetekbe, annak érdekében, hogy jobban bevonzzák a kínai fogyasztókat.

Ez a három példa is azt mutatja, hogy a kínai nyelv hogyan közvetíti az alapjául szolgáló kulturális értékeket, hiedelmeket és szokásokat, szemléltetve a nyelv és a kultúra mélyen összefonódó kapcsolatát a kínai társadalomban. Ez a szoros kapcsolat minden pillanatban hat ránk, és ez a megértés fontos szerepet játszik az ügynökségünk mindennapi munkájában is. Ezért is vagyunk elkötelezettek amellett, hogy tovább mélyítsük ezt a megértést és ápoljuk kapcsolatainkat kínai partnereinkkel, hiszen hisszük, hogy ez a sikerünk kulcsa marad a jövőben is.

Come &
have a coffee
with us!

If you enter your details, one of our PR specialists will contact you as soon as possible!